Doprava zdarma od 1500 Kč!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Alter Ego Store s.r.o., C 48361 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Se sídlem: Velemyšleves 21, Velemyšleves 438 01

IČ: 142 23 023

DIČ: Nejsme plátci DPH

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Alter Ego Store s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.alteregofashion.cz.

Objednávka zboží

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- Objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu
- Počtu kusů objednávaného zboží
- Ceně za zboží
- Způsobu dopravy
- Informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Potvrzení objednávky

Prodávající potvrdí přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Potvrzená objednávka je závazná, uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnosti za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami e-shopu www.alteregofashion.cz. 

O průběžném vyřízení a expedici objednávky je kupující informován emailem. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího informaci a návrh řešení a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Cena zboží a platební podmínky

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Platební podmínky pro ČR

1) Online platba přes platební bránu Comgate

2) Online bankovní převod

3) Bezhotovostně převodem na účet České spořitelny – 6141052389/0800

Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Na platbu čekáme 3 dny (včetně víkendu), poté je automaticky stornována.

4) Dobírkou u služby Zásilkovna. Tato možnost je zpoplatněna částkou 20 kč

Dodací podmínky: 

Náklady na dodání zboží (poštovné a balné) jsou uvedeny v objednávce kupujícího. Číslo zásilky obdrží kupující automaticky na svoji e-mailovou adresu po odeslání zásilky.

Ceník poštovného a balného:  

ZPŮSOB DORUČENÍ

ČR - doručení na adresu

ČR - doručení na výdejní místo

Doporučená zásilka/balík 

 89,- CZK

69,- CZK 

Zásilky jsou vyexpedovány prostřednictvím Zásilkovny. Pro rychlejší a levnější dodání doporučujeme zvolit dodání na výdejní místo. Zboží expedujeme do 3 dnů od obdržení platby na náš účet.

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím bude zásilka odeslána zpět prodávajícímu. 

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto dodatečným doručováním. 

V případě, že jste si zvolili platbu dobírkou, upozorňujeme, že v případě nevyzvednutí zásilky si nárokujeme vyžadovat vzniklé náklady na dopravu, balné a další náklady spojené s odesíláním a přijetím zásilky.

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním - změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení, na vady vzniklé nesprávným použitím - mechanickým poškozením, nesprávným skladováním, nesprávnou údržbou a čištěním. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Za zboží poškozené při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost. Je povinností kupujícího důkladně zkontrolovat, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamovat neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít.

Postup při reklamaci:

• informujte nás o reklamaci e-mailem

• reklamované zboží zašlete doporučenou zásilkou na adresu sídla společnosti Alter Ego Store s.r.o., Velemyšleves 21, Velemyšleves 438 01

• k reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě – fakturu, která také slouží jako záruční list a přiložte vyplněný FORMULÁŘ PRO REKLAMACI, který nalezete ke stažení ZDE.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší společností. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má kupující - spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

• jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

• jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

• jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

• jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

Výměna zboží

Pokud vám zboží nesedí, máte právo na výměnu. Do emailu nás informujte o tom, za jaké zboží by jste chtěli položku/y vyměnit. Zboží, které chcete vrátit, zašlete poté na adresu sídla prodávajícího. Zákazník hradí náklady spojené s odesíláním zboží, které vrací zpět a zároveň poštovné za odeslání nového zboží. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy využijte prosím vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Formulář ke stažení se nachází zde: ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. 

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky za zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 

Prodávající je povinen vrátit částku za poštovné a balné. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě částečného vrácení zboží je zákazníkovi vrácena pouze částka za zboží bez poštovného. Pokud Kupující z důvodu vrácení části zboží z objednávky nesplňuje podmínky pro již poskytnutou množstevní slevu, přepočítá Prodávající hodnotu objednávky dle aktuálních cen v době objednání a vrátí Prodávajícímu částku odpovídající rozdílu mezi aktuální hodnotou objednávky a hodnotou vráceného zboží. Prodávající bude Kupujícího o tomto výpočtu informovat.   

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základy smlouvy přijal, a to stejným způsobe, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Alter Ego Store s.r.o., Velemyšleves 21, Velemyšleves 438 01, adresa elektronické pošty: info@alteregofashion.cz

Ochrana osobních dat

Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů viz Podmínky ochrany osobních údajů.

Velemyšleves 21, 430 01 Velemyšleves , 20.3.2022